turkiye_kurek_federasyonu_baskanligi_altinci_olaganmali_genel_kurul

Türkiye Kürek Federasyonu‘nun Ana Statüsü’nün 20. Maddesi 1 (c) bendi gereğince 6. Olağan Mali Genel Kurulu’nu 24 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 11:00’de Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Misafirhanesi’nde düzenlemeye karar verdi. Yeterli çoğunluk toplanamaması halinde ise 25 Kasım Pazar günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aramaksızın düzenleyecek.

Delegeler kayıt işlemlerini 6. Olağan Mali Kurul günü 10:00-11:00 saatleri arası kimliklerini ibraz ederek yapabilecek.

6. Olağan Mali Genel Kurul Toplatısı gündemi aşağıdaki gibidir.

1. Genel Kurul için yeter sayısının bulunup bulunmadığının tespiti,
2. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3. Mali Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması.
4. Gündemin okunması ve onaylanması.
5. Başkanlık Divanına Mali Kurul Toplantı tutanaklarını imzalamaya yetki verilmesi,
6. Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
7. Denetleme Kurulu dönem faaliyet raporlarının okuması, görüşülmesi ve ibrası,
8. 2019 ve 2020 bütçelerinin ve faaliyet programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
10. Dilek ve temenniler, Başkanın teşekkür konuşması, kapanış.